Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут закладу освіти  >>

Ліцензія на провадження освітньої діяльности  >>

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти: у загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №8 Мирноградської міської ради програми не використовуються

Структура та органи управління закладу освіти  >>

Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти  >>

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

2017-2018  >>

2018-2019 >>

2019-2020  >>

2020-2021 >>

2021-2022 >>

Вільні вакансії >>   

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

     2018-2019  >>

     2019-2020 >>

     2020-2021  >>

     2021-2022 >>
     2022-2023 >>

    навчальні програми >> 

Територія облуговування, закріплена за закладом освіти його засновником  >> 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти  >>

2017-2018  >>

2018-2019 >>

2019-2020  >>

2020-2021 >>

2021-2022 >>

Мова освітнього процесу  >> 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) >> 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

2017-2018  >>

2018-2019 >>

2019-2020  >>

2020-2021 >> 

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти): у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 Мирноградської міської ради науковою та мистецькою діяльність не займаються  

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання: у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 Мирноградської міської ради гуртожитків і вільних місць немає 

Результати моніторингу якості освітити
2014-2019  >> 

2019-2020 >>

2020-2021 >>

2021-2022 >>

Річний звіт про діяльність закладу освіти 

2018-2019  >>

2019-2020  >>

2020-2021 >>

Правила прийому до закладу освіти  >> 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами  >> 

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти: у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 Мирноградської міської ради послуги надаються безкоштовно  

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Мирноградської міської ради не надає додаткових освітніх та інших послуг, але в школі працюють безкоштовні  гуртки >>

Кошторис та фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів >>  

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством  >> 

Участь закладу освіти у всеукраїнському експерименті за темою "Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти  у вітчизняну педагогічну практику"

2017-2018  >>

2018-2019  >>

2019-2020 >>

2021-2022 >>

Внутрішня система забезпечення якості освіти  >>

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти  >>

Стратегія діяльності та розвитку загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Мирноградської міської ради на період 2020-2025 н.р. >> 

Кошторис >>