Мета методичного об’єднання вчителів:

   Науково-методична проблемна тема шкільного методичного об’єднання вчителів математичного циклу на 2016/2017 навчальний рік:

«Розвиток компетентності вчителя та учня для досягнення якісної математичної освіти засобами інформаційних технологій»

Мета шкільного методичного об'єднання вчителів математичного циклу:

 • організація безперервного фахового розвитку педагогів на основі сучасних професійних стандартів і вимог, а також індивідуальних потреб кожного;
 • забезпечення готовності педагогічних працівників школи до повної професійної самореалізації через досягнення ними високого науково-методичного рівня;
 • забезпечення зростання професійної компетентності вчителів як умови реалізації програми формування компетенцій учнів;
 • всебічне впровадження в сучасний урок інноваційних освітніх технологій

 Задачі  ШМО на 2016 - 2017 навчальний рік

 • активізація творчого потенціалу кожного вчителя в упровадженні інтерактивних технологій на уроках та в позаурочний час;
 • забезпечення організаційно-методичного супроводу запровадження ІКТ та участь вчителів у віртуальній освітній мережі Інтернет;
 • створення позитивної мотиваційної сфери для обміну досвідом
 • підвищення професійної компетентності та педагогічної майстерності педагогів шляхом самоосвітньої діяльності ;
 • формування в учнів ключових, загальнопредметних, предметних, здоров’язберігаючої компетентності ;
 • посилення роботи з обдарованими учнями через залучення до Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, Інтернет-олімпіад, МАН ;
 • поліпшення якості навчальних досягнень учнів відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти, удосконалення форм соціалізації підлітків.

План роботи МО вчителів математики та інформатики ЗОШ №8 на 2016-2017 н.р.

Зміст

Форми та методи

Відповідальний

Термін

І

 

  Методична сесія

1.Аналіз роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік. Проблемні завдання на новий навчальний рік. Затвердження плану роботи.

2.Пріоритети освітньої діяльності  на I етапі науково-методичної проблеми «Розвиток компетентності вчителя та учня для досягнення якісної математичної освіти засобами інформаційних технологій»

3. Про підсумки державної підсумкової атестації та ЗНО випускників 2016 року.

4. Опрацювання офіційних документів МОН України

·  Інструктивно-методичні рекомендації викладання математики та інформатики у 2016-2017 навчальному році.

·   Методичні рекомендації щодо викладання математики  у 8 класі згідно з новим Державним стандартом

5.Огляд методичної літератури. Подорож сторінками фахових газет і журналів

 

доповідь

 

 

 виступ

 

 

 

виступ

 

виступ

 

Лапіна О.М.

 

 

Лапіна О.М.

 

 

 

Ковальчук А.П.

 

Ковальчук А.П.

 

с

е

р

п

е

н

ь

в

е

р

е

с

е

н

ь

 ІІ

Здоров’язбережна компетентність сучасного вчителя 1.Виховання культури здоров’я учнів через впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання.

2. Робота з обдарованими та слабо встигаючими дітьми. Організація повторення навчального матеріалу.

3.  Про підготовку та проведення I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, підготовка учнів до ІІ етапу

4. “Запрошуємо до розмови”   Проблеми самоосвіти вчителів.                

 

доповідь

 

виступ

 

 виступ

 

виступ

 

Стоволос В.О.

 

Дубинець А.О.

 

Ковальчук А.П.

 

Лапіна О.М.

л

и

с

т

о

п

а

д

ІІІ

Проблеми формування навчальної діяльності школяра за сучасних умов

1.   Використання інтерактивних вправ для розвитку розумових здібностей та рис особистості у навчально-виховному процесі.

2.  Ознайомлення з навчально-матеріальною базою кабінетів школи.

3.   Відвідування та обговорення уроків. Обмін досвідом із питань диференціації навчання учнів на уроках. Аналіз диференційованих навчальних завдань, які застосовуються вчителем.

4. “Запрошуємо до розмови”   Проблеми самоосвіти вчителів.     

 

 

доповідь

 

виступ

 

 

виступ

 

 

виступ

 

 

Лапіна О.М.

 

Ковальчук А.П.

 

 

Члени ШМО

 

 

Дубинець А.О.

 

с

і

ч

е

н

ь

І  ІV

Компетентнісний підхід в побудові випускника школи

1.  Компетентнісний підхід найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти.

2. Організація ефективного педагогічного спілкування.

3. Моніторингові дослідження: «Рівень професійної компетентності вчителя»

4.“Запрошуємо до розмови”   Проблеми самоосвіти вчителів.      

 

доповідь

 

виступ

виступ

виступ

 

Дубинець А.О.

Лапіна О.М.

Ковальчук А.П.

 

Стоволос В.О.

 

  б

р

е

з

е

н

ь

V

Підсумок роботи за навчальний рік.

1. Особистісне зростання кожного вчителя.

2.Вивчення Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.

3. Підведення підсумків роботи МО у 2016– 2017 н.р.

4. Пропозиції щодо змісту методичної роботи з педагогічним   колективом в новому навчальному році, її структури, форм, напрямів.

 

 

виступ

 

виступ

 

виступ

 

Члени ШМО

Ковальчук А.П.

 

Лапіна О.М.

 

Лапіна О.М.

т

р

а

в

е

н

ь

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matematik.in.ua/modules/mod_flash_clocks/px.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  роботи ШМО переглянути