МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Науково-методична проблема методичного об’єднання

вчителів іноземної мови

Створення комунікативних ситуацій на уроках іноземної мови з метою стимулювання креативності учнів.

Мета роботи ШМО вчителів іноземної мови

Удосконалення професійної  компетенції вчителів, розвиток їх творчого потенціалу як шлях до підвищення ефективності і якості педагогічного процесу.

 Оволодіння новим змістом освіти, інноваційними і прогресівними педагогічними технологіями

Завдання роботи ШМО вчителів іноземної мови

Сприяти формуванню творчого й інтелектуального потенціалу кожної дитини;

Розвиток здібностей та природних задатків учнів;

Упровадження на уроках особистісно зорієнтованих , інтеграційних технологій;

Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.

Активізувати позакласну роботу з предмета, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

 

 

 

НАШІ ПЕДАГОГИ:

 

Миргородська Ольга Рашитівна – спеціаліст 2 категорії.

img009.jpg

Бобкова Оксана Сергіївна - спеціаліст.

                                                                                                

 

 

 

 

 

Матвєєва Ірина Василівна – спеціаліст.

 Волкова Яна Олександрівна - бакалавр.

 

ФОРМИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ:

-         семінари;                                                                          

-         майстер-класи;

-         відкриті уроки;

-         презентації;

-         проблемні та творчі групи.                           

 

 

Використання комп’ютерних технологій та інноваційних методик.

 

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, а й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер забезпечує інтенсифікацію діяльності вчителя та учнів на парі, сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або загальної обдарованості, формуванню політехнічних знань, посилює міжпредметні зв’язки.  Все це дає можливість покращити якість навчання.

Використання інформаційних технологій може відбуватися різними способами, відповідно до потреб конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявності сертифікованих програм в системі  вищої освіти. Їх можна представити наступним чином:

·                     використання інформаційних технологійяк  у фронтальній, так і в груповій роботі;

·                     використання електронних підручників;

·                     використання окремих типів файлів (зображення, відео, аудіо, анімації);

·                     створення власних уроків(інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-сторінки).

 Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: графіка, текст, відео, фотографія, анімація, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід.

Мультимедійні технології дають  низку переваг: дітьми краще сприймається матеріал, зростає зацікавленість, індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей ( залучення до створення курсів, уроків, презентацій), скорочення видів роботи, що стомлюють учня, використання різних аудіовізуальних засобів ( музики, графіки, анімації) для збагачення і мотивації навчання, динамічного подання матеріалу, формування самооцінки  та створення умов для самостійної роботи.

         Мультимедійні уроки варто  будувати за такою структурою:

1. Мотивація заняття – це короткий вступний матеріал. Часто мотивація містить проблемне питання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, невеликі текстові фрагменти, що містять навчальну інформацію.

4. Підбиття підсумків– відтворення учнями  основних понять.

Систематичне використання комп’ютера на уроці, зокрема систем  презентацій, призводить до:

·                      підвищення якісного рівня використання наочності;

·                      підвищення продуктивності заняття;

·                      установлення міжпредметних зв’язків;

·                      з’являється можливість організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керівництвом викладачів;

·                      вчитель, що створює презентацію, змушений звертати величезну увагу на логіку подання навчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнівів;

·                      змінюються на краще взаємини з учнями, «далекими» від англійської мови, особливо тих, хто захоплюється компютерною технікою;

·                      змінюється відношення до комп’ютера – учні починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь – якій галузі людської діяльності.

Учні можуть створювати проекти з обраної теми, web – сторінки, писати тези наукових робіт у вигляді презентації, оформляти реферати. Вчитель повинен вміти користуватися різноманітними  програмами: графічними, flesh-анімації, web-редактора, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Це може бути відео, презентація, web-сторінка з різноманітними роликами. Взагалі, вибір дуже великий. Для унаочнення навчального матеріалу можна  використовувати ресурси Інтернету.

Мультимедійний урок дає можливість комбінувати в одному уроці неймовірну кількість цікавих завдань, залучаючи все більшу й більшу кількість студентів. Насамперед, нам самим має бути цікаво те, як ми проводимо заняття.