Компетентнісний підхід до моделювання уроку у початковій школі from Lenok78_09
24 листопада відбулося засідання шкільного методичного об'єднання вчителів початкових класів. Вчителі обговорили доповідь "Упровадження ІКТ у початковій школі для підвищення мотиваційного рівня навчання молодших школярів" розробили пам'ятки "Правила роботи дитини з комп'ютером та мережою Інтернет" для розповсюдження серед батьків та учнів школи та вивчили інноваційні прийоми створення сучасного уроку.
25 жовтня у ЗОШ № 8 відбулося шкільне методичне об'єднання вчителів початкових класів ( керівник Попова В.Ю.). Вчителі проаналізували виконання плану роботи за минулий навчальний рік,ознайомилися з базовими компонентами нової української школи та отримали рекомендації щодо організації самоосвітньої роботи.
 

     МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ  ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

 

“Найкращий учитель для дитини той, хто духовно

спілкується з нею, забуває, що він учитель,

і бачить у своєму учневі друга, однодумця.”
                                                                                                                

                                                           В.О.Сухомлинський

 

                          Проблема над якою працює об'єднання у 2017-2018рр.             

«Удосконалення  професійного  розвитку  вчителів 

як  умови  створення  творчого  освітньо – виховного  середовища»

 

 

                                                               СКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ

№ п/п П.І.Б Проблемна тема Педстаж

 Примітки

1.

Луніна Людмила Володимирівна

«Формування навчальних компетентностей шляхом впровадження ІКТ»  36 років  
2. Попова Валентина Юріївна «Упровадження інноваційних освітніх моделей навчання на основі використання ІКТ-технологій у початковій школі»  17 років  
3. Сухомлін Олена Олександрівна « Самостійна робота учнів на уроках, як засіб особистісного зростання»  17 років  
4. Шумейко Ганна Вікторівна « Групова робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів»   8 років  
5. Челухаєва Ірина Ігорівна « Впровадження в навчальний процесі грових моментів, як засіб розвитку дитячих здібностей та інтересів»   3 роки    
6. Пеліх  Анастасія Валеріївна « Розвиток інтелектуальних здібностей засобами навчальних проектів»   2 рік  
7. Нечаєва Алеся Сергіївна « Використання ІКТ в навчальному процесі»   2 рік  
8. Родзаєвська Світлана Сергіївна
« Впровадження нетрадиційних форм навчання в початкових класах»
  1 рік  
9. Заварзіна Анастасія Григорівна «Впровадження інноваційних технологій на уроках математики»   2 рік  
10. Шолудько Зинаїда Іллівна « Розвиток пізнавальних інтересів народознавчого характеру»  41 років  
11. Шведова Ганна Олександрівна «Інтерактивні технології співпраці»   2 рік  

 

ЛУНІНА

ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

                                                                  

                                                                  

 

                                                                                           ПОПОВА

                                                                                           ВАЛЕНТИНА ЮРІЇВНА

                                                                                           

 

               СУХОМЛІН

                ОЛЕНА  ОЛЕКСАНДРІВНА

 

                       

                                                                                                  

                                                                                                   ШУМЕЙКО

                                                                                                   ГАННА  ВІКТОРІВНА

                                                                                                   

 

                                                                          

ЧЕЛУХАЄВА

ІРИНА ІГОРІВНА

                                                                                       

                                                                                         ПЕЛІХ

                                                                                         АНАСТАСІЯ   ВАЛЕРІЇВНА

                                                                                      

НЕЧАЄВА

АЛЕСЯ   СЕРГІЇВНА

                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                                                                   ШВЕДОВА
                                                                                   ГАННА    ОЛЕКСАНДРІВНА

                                                                              

 

ШОЛУДЬКО

ЗИНАЇДА    ІЛЛІВНА

 

 

“Від педагога залежить, чим стане серце дитини – ніжною квіткою чи
засушеною корою. Заповітна мрія кожного мислячого педагога – щоб серце
вихованця було чутливим до кожного слова вихователя, щоб дитяча душа
відгукнулась, мов ніжна струна, на тонку музику його душі”.
 
                                               В.Сухомлинський

 

 План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів ЗОШ № 8 на 2016 - 2017 н.р. 

 

                 Зміст

       Форми і методи

    Відповідальні

         Термін

       Література

                                                                                                              Засідання № 1

            Педагогічний консиліум

1.Аналіз роботи методоб’єднання   вчителів початкових класів за 2015 – 2016 н. рік.

Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2016 – 2017 н.рік.

 Повідомлення заступника  

              директора

      Заступник директора з НВР

      вересень

    Інформаційний

          збірник

2.Особливості організації навчально – виховного процесу у 2016-2017 н.р. Опрацювання інструктивно – методичних рекомендацій, щодо ведення журналу.

Повідомлення керівника МО

     Попова В.Ю.

 

       Методичні             

     рекомендації

3. Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів початкової школи.

Про порядок оформлення шкільної документації.

Обговорення   наказу МОН України молоді та спорту «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових  дисциплін у системі загальноосвітньої середньої освіти» (за новою програмою). Затвердження планування у 1-4  класах.

         Індивідуальне опрацювання вчителями

        Вчителі початкових класів

 

Програма 1-4 класи

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303

4. Особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти у 1-4 класах.

           Доповідь

    Луніна Л.В.

 

Новий Державний стандарт початкової загальної освіти

 

                                                                                                             Практичне завдання

Опрацювання літератури з теми:

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін».

 

      Вчителі початкових класів

     жовтень

 

                                                                                                                Засідання № 2               

         Педагогічні роздуми – дискусії на тему  «Підсилення  інтересу  молодших  школярів  до вивчення  математики».

1.Результати проведення діагностичних контрольних робіт у 4 –х класах. Аналіз рівня навчальних досягнень учнів.

Повідомлення заступника  

              директора

     Заступник директора з НВР

     листопад

 

2. Методи  контролю  й  самоконтролю  в  навчанні.

             Доповідь

  Пеліх А.В.

 

 

3. Робота  з  учнями, які мають  підвищену  мотивацію до  навчально – пізнавальної  діяльності.

             Доповідь

  Шведова  Г.О.

 

 

4.Психологічна адаптація  учнів 1 класу до навчання

 

 Вчителі 1-х класів

 

 

                                                                                                             Практичне завдання

Підготовка  до І  туру  конкурсу  мовознавців  ім.. П. Яцика.

 

      Вчителі початкових класів

      грудень

 

                                                                                                               Засідання № 3            

                Методичний діалог «Технологія  виховання  успішності  особистості».

1. Результати контрольних робіт з української мови та математики  за І семестр.

Повідомлення заступника  

              директора

     Заступник директора з НВР

       січень

Наказ заступника директора

2. Технологія  виховання  успішності  особистості

            Доповідь

Сухомлін О.О.

 

 

3. Використання  сучасних  технологій  у  навчально – виховному  процесі

            Доповідь

 Попова В.Ю.

 

 

4. Найактуальніші  питання  програми, які зазнали змін у новому навчальному році.

       Обмін досвідом

          Вчителі початкових класів

 

 

                                                                                                             Практичне завдання

   Дитяча  обдарованість:  ознаки,  види,  особливості  обдарованої  дитини

 

       Вчителі початкових класів

      лютий

 

                                                                                                               Засідання № 4         

                    Круглий стіл «Самостійна  робота  як вид  навчальної  діяльності  молодшого школяра».

 

1. Самостійна  робота як  вид навчальної  діяльності  молодшого  школяра.

 

 

               Доповідь

 

 

 Заварзіна А.Г.

 

 

     березень

 

2. Актуальність  проблеми  самовдосконалення  учня.

               Доповідь

 Чуприна О.М.

 

 

3. 1.         Підготовка  підсумкових  контрольних  робіт  для  учнів  початкових  класів.

3.2           Аналіз  роботи  вчителів  над  обраними  методичними   проблемами.

         Обмін досвідом

          Вчителі початкових класів

 

 

                                                                                                              Практичне завдання         

    Принципи  роботи  з   невстигаючими  учнями.

 

          Вчителі початкових класів

   квітень   

 

                                                                                                               Засідання № 5       

                   Методична сесія «Відхід  від  шаблонів  чи  дотримання  стандартів   щодо структури  уроків».

 1.Аналіз  результатів  ДПА  в 4-му  класі   

   Вивчення  рівня  сформованості  умінь  і  навичок,  рівня  вихованості  учнів початкової ланки.

 

 

 

Повідомлення заступника  

              директора

    

 

Заступник директора з НВР

 

 

травень      

 

 

Наказ заступника директора

2.Нестандартні  форми проведення  уроків.

 

      Звіт вчителів МО

 

Вчителі початкових класів

 

     

 

3.Звіт вчителів МО про навчально – виховну роботу за 2016-20167н.р.

 

      Звіт вчителів МО

 

Вчителі початкових класів

 

 

4. Складання перспективного плану роботи методичного об`єднання вчителів початкових класів на 2015 – 2016 навчальний рік

       Панорама ідей

Члени МО

 

 

                                                                                                              Практичне завдання         

Поповнити свій робочий кабінет    новими наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим      матеріалом.